kayıt dışı ekonomi

« Sözlük Dizinine Dön

Yeraltı ekonomisi, paralel ekonomi, informel ekonomi. Piyasada üretilmesi veya satılması yasak olmayan malların belli bir çıkar karşılığında ve piyasa için üretilmesine rağmen, fiş, fatura veya beyanname dışı piyasada mübadele edilmesi nedeniyle ekonomide geçerli ölçüm teknikleriyle ölçülemediği için GSMH ya da GSYH hesapları ve istatistiklere dahil olmayan, dolayısıyla da vergi dışı kalan ekonomik etkinliklerin tümü. bkz. kayıtlı ekonomi, yasadışı ekonomi, ev içi ekonomi.

İngilizcesi:
irregular/unrecorded economy
« Sözlük Dizinine Dön