GSMH

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. gayri safi milli hasıla.

İngilizcesi:
GNP
« Sözlük Dizinine Dön