gecekondu

« Sözlük Dizinine Dön

Genellikle üçüncü dünya ülkelerinde ve hızlı sanayileşen bölgelerde görülen, kırsal bölgelerden kente göç edenlerin, çoğunlukla da kendilerine ait olmayan araziler üzerinde, altyapı hizmetlerinden yoksun olarak inşa ettikleri derme çatma evler. Bu evlerin oluşturduğu yerleşim bölgelerine de gecekondu bölgesi denmektedir.

İngilizcesi:
night-landed house
« Sözlük Dizinine Dön