proletarya

« Sözlük Dizinine Dön

Proleterler sınıfı. İşçi sınıfı. Marksist literatürde, kullandığı üretim araçlarına sahip olmayan ve emeğini satarak geçinen, bu yüzden üretim araçlarının mülkiyetini elinde bulunduran burjuva sınıfı tarafından sömürülenlerin oluşturduğu sınıf. bkz. sınıf, burjuvazi, Marksist iktisat kuramı.

İngilizcesi:
proletariat
« Sözlük Dizinine Dön