bürokratik kollektivizm

« Sözlük Dizinine Dön

Sosyalizme geçiş için bir ön aşama olarak görülen proletarya diktatörlüğünün, teoride sunulduğu gibi üretim araçlarını toplumsallaştırmak yerine sadece devletleştirdiğini, böylece de bürokratik güce sahip uzman, teknisyen ve yöneticilerden oluşan yeni bir sınıfın artık değere el koymasına imkân sağlayarak değişik bir sömürü mekanizması ortaya çıkardığını savunan görüş. (B. Rizzi)

İngilizcesi:
bureaucratic collectivism
« Sözlük Dizinine Dön