küçük burjuvazi

« Sözlük Dizinine Dön

Sınıfsal yaklaşımda, sermaye birikimi ve toplumsal konumu bakımından toplumun iki ana sınıfını oluşturan burjuvazi ve proletaryanın özelliklerini tam olarak taşımayan, küçük esnaf, kendi hesabına çalışan zanaatkar gibi orta sınıf veya geçiş sınıfı.

İngilizcesi:
petite bourgeoisie
« Sözlük Dizinine Dön