orta sınıf

« Sözlük Dizinine Dön

1. Yaşadıkları toplumdaki gelir seviyesi ve sosyal statü bakımından ne düşük, ne de yüksek olarak değerlendirilebilecek, her kolu ve meslekten insanı içine alan geniş kesim. 2. Toplumdan topluma değişen yaşam standartlarına göre orta gelir düzeyine sahip, sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan yoksul halk kesiminin üzerinde, üst gelir gruplarının ise altında yer alan geniş kesim.

İngilizcesi:
middle class
« Sözlük Dizinine Dön