orta malı

« Sözlük Dizinine Dön

1. Hava, deniz, mera gibi mülkiyeti ve yararlanma hakkı eşit biçimde bir topluluğa ait olan mal ve hizmetler. 2. Birden çok kişinin sınırları tam belirlenmeden sahip olduğu değerli kaynaklar. Kaynağın sahibi topluluk birbirine çok yakın bağlarla bağlı bir aile olabileceği gibi (örneğin, evdeki çamaşır makinesi, su, elektrik, televizyon veya buzdolabı); mahalle, ilçe, il veya ülke ölçeğindeki topluluklar (örneğin yürüme yolu, kütüphane, alışveriş merkezleri, oyun alanları, otoyol, cami veya tuvaletler) veya ulusüstü ve küresel nitelikte de (örneğin atmosfer, göçmen kuşlar, açık denizler, derin sular, internet, bilimsel bilgi) olabilir. Orta malının sınırları da tümüyle belirsiz (bilgi, adalet, güvenlik), sınırları aşan nitelikli (göçmen kuşlar, sınır aşan nehirler, vahşi doğal yaşam) veya oldukça sınırlı (otoyol, park, kamusal tuvalet) olabilir. bkz. çok ortaklı mallar, orta malların trajedisi, çok ortaklı malların trajedisi.

İngilizcesi:
commons
« Sözlük Dizinine Dön