orta malların trajedisi

« Sözlük Dizinine Dön

1. Birilerinin özel mülkü olmayıp topluluğun ortak malı olan nesnelerin sahipsiz, bakımsız ve ilgisiz kalma veya aşırı kullanım sonucu yok olma durumuna gelmesi. Kamu mülkiyetinde olan kaynakların aşırı kullanılmasına veya bakımsız bırakılmasına yönelik bir eğilim bulunduğuna işaret ederek, ortak bir alanda sahipsizliğin herkese yıkım getirdiğini ve kamu mülkiyetindeki kaynakların bir süre sonra kullanılamaz hale gelebileceğini öne süren görüş. (G. Hardin.) 2. Oyun kuramında, başkalarının da kendisi gibi düşüneceğini hesaba katmadan, sadece kendi çıkarını düşünerek kısa vadede maksimum fayda elde etmek amacıyla ortak kaynakları aşırı kullanan bireylerin bu davranışlarının söz konusu kaynağın tükenmesine yol açması ve böylece uzun vadede oradaki haklarının tamamen yok olması durumu. bkz. çok ortaklı malların trajedisi.

İngilizcesi:
tragedy of the commons
« Sözlük Dizinine Dön