basmakalıp

« Sözlük Dizinine Dön

Kalıp yargı. 1. Toplumsal bir grup, sınıf, ideoloji, cinsiyet yahut ırkla ilgili tek yönlü, abartılmış, aşırı basitleştirilmiş ve önyargılı genellemeler. 2. Belirli bir din, mezhep, renk, ırk veya başka bir ortak özelliği olan insan kitlesi hakkında toptan karalayıcı, küçümseyici veya mahkûm edici söz, deyim veya klişe. 3. Bir olayı veya düşünceyi muhtemel özgün ve özgüllüklerini dikkate almadan, daha önce bilinen veya kurgulanan standart kalıplara sokarak değerlendirme; bu bakış açısıyla yapılan genelleme. 4. Bir kümenin bütün üyelerine yönelik değişmez, aşırı yalınlaştırılmış ve genelleştirilmiş, çoğunlukla olumsuz bir kanı.

İngilizcesi:
stereotype
« Sözlük Dizinine Dön