genelleme

« Sözlük Dizinine Dön

1. Tek tek bireyler ya da bireysel olaylarda bulunan özelliklerin tüm bireyler yahut bireylerin toplamından oluşan küme için de geçerli olduğunun kabul edilmesi. 2. Bir organizmanın, şartlandığı durumlara benzeyen durumlara da benzer tepkiler göstermesi.

İngilizcesi:
generalization
« Sözlük Dizinine Dön