bilim felsefesi

« Sözlük Dizinine Dön

1. Genel anlamda bilimin betimleme, tanımlama, sınıflandırma, ölçme, deneye tabi tutma, açıklama, genelleme, öndeyide bulunma, yorumlama ve denetleme boyutlarıyla ilgili yapısal problemlerinin, özelde de tek tek bilim dallarının karşılaştıkları sorunların felsefi düzeyde incelenmesi. 2. Bilimin niteliğinin, sınırlarının ve mahiyetinin sorgulandığı disiplin. Bilimsel bilginin diğer bilgi türleri içindeki yerinin irdelendiği tartışma alanı.

İngilizcesi:
philosophy of science
« Sözlük Dizinine Dön