eşölçülemezlik

« Sözlük Dizinine Dön

1. Mimaride ‘ortak bir ölçüye sahip olmamak’ anlamına gelen ve 20. yüzyılın üçüncü çeyreğindeki bilim felsefesi tartışmalarında da kullanılmaya başlanan, farklı bilgi kümelerinin, aralarında ortak bir değerlendirmeyi mümkün kılacak ölçütlerin olmaması nedeniyle, hiç bir bakımdan karşılaştırılamayacaklarını ifade eden kavram. 2. İki teorinin karşılaştırılabilmesine imkan verecek ‘teoriler-arası geçerliliği olan’ ortak ölçütlerin bulunmaması nedeniyle, bilimsel açıdan doğruluk veya yanlışlık gibi yargıların teoriler-arası geçerlilik taşımadığını, ancak belirli bir teori çerçevesinde anlamlı olabileceğini ifade eden terim.

İngilizcesi:
incommensurability
« Sözlük Dizinine Dön