basitçilik

« Sözlük Dizinine Dön

Yöntembilimsel açıdan teoriler arasında seçim yapılırken diğer özellikler yanında teorinin kolay anlaşılabilir ve basit olmasının da önemli bir ölçüt olduğunu savunan yaklaşım. Buna göre, sınama sürecinde karşıt örnek ve tıkanıklıklarla karşılaşan teoriler yan hipotezlerle kendilerini yenilerlerken daha karmaşıklaşmaya başlarlar. Aynı açıklama gücüne sahip teorilerden daha basit ve estetik olanlar diğerlerine göre daha çok yaşama şansına sahiptirler. bkz. eşölçülemezlik, paradigma, yanlışlamacılık, doğrulamacılık.

İngilizcesi:
simplicism
« Sözlük Dizinine Dön