estetik

« Sözlük Dizinine Dön

1. Üretim, tüketim veya bir ihtiyacın giderilmesinde kullanılmanın gerekliliklerinden öte, uyum, içdüzen, insan algılarına çekici görünme gibi özelliklere sahip olma durumu. 2. Sanata konu olan güzelliğin incelendiği felsefe dalı.

İngilizcesi:
aesthetics
« Sözlük Dizinine Dön