1. Sömürgeci bütünleşme. Sömürgeci güçlerin bağımlılık ve sömürü ilişkilerini sürdürmek, egemenliklerini perçinlemek yönünde güç birliği yapmaları. 2. Marksist iktisat kuramına göre, tekelci devlet kapitalizmi aşamasında daha geniş boyutlarda yeni bir emperyalist bütünlük oluşturmak amacıyla emperyalistler arasında yeni ilişkiler geliştiren bütünleşme süreci.

İngilizcesi:
imperialist integration