devlet kapitalizmi

« Sözlük Dizinine Dön

Devletin yahut kamu kesiminin özel kesim üzerinde ekonomik ve siyasal denetim uyguladığı kapitalist sistem. Marksist kurama göre devlet kapitalizmi, sosyalizme geçiş sürecinde geçici olarak uygulanması zorunlu olan bir iktisadi politikadır. bkz. demokratik kapitalizm, kapitalizm.

İngilizcesi:
state capitalism
« Sözlük Dizinine Dön