Bireylerin, duyunca veya görünce ‘başkaları ne der’ kaygısı ile tutum ve davranışlarını denetim altında tutması.

İngilizcesi:
informal social control