Dışsal görüntü ve davranışların başkaları tarafından hemen fark edildiği veya dikkatle izlendiği düşüncesiyle, onların kendisi ile ilgili düşüncelerini ve başkalarının bu konudaki yeteneklerini aşırı abartma.

İngilizcesi:
spotlight effect