faktöring

« Sözlük Dizinine Dön

Uluslararası ticarette, ihraç edilen malın özürlü olmaması şartıyla, ihracatçının ihracattan doğan alacağının büyük bir kısmının malın yüklenmesinden hemen sonra, kalan kısmının da para ithalatçıdan tahsil edildiğinde factor adı verilen bir aracı banka tarafından ödenmesini sağlayan dış ticaret finansman tekniği.

İngilizcesi:
factoring
« Sözlük Dizinine Dön