dış ticaret

« Sözlük Dizinine Dön

Bir ülkenin dış ülkelerle yaptığı her türlü alış-veriş; yabancılarla yapılan ticaret. Dış ülkelere mal ve hizmet satmaya ihracat, dış ülkelerden mal ve hizmet satın almaya ise ithalat denir.

İngilizcesi:
foreign/external trade
« Sözlük Dizinine Dön