deflasyon

« Sözlük Dizinine Dön

Fiyatlar genel düzeyi, milli gelir ve istihdam düzeyinin düşmesi, dış ticaret hacminin daralması, ücretlerin azalması, bunların sonucu olarak da ekonomik durgunluğun yaygınlaşmasını ifade eden kavram. Bu çerçevede, amacı toplam talep ve ithalatı kısarak enflasyonist eğilimleri bastırmak ve ihracatı artırarak dış ödemeler dengesini düzeltmek olan politikaya deflasyonist politika ya da daraltıcı ekonomik politika denir. Bu amaçlara ulaşabilmek için deflasyonist politikaların öngördüğü başlıca araçlar vergi ve faiz oranlarının artırılması, para arzının daraltılması ve kamu kesimi ile özel kesim harcamalarının kısılmasıdır.

İngilizcesi:
deflation
« Sözlük Dizinine Dön