fiyatlar genel düzeyi

« Sözlük Dizinine Dön

Teorik açıdan belirli bir dönemde bir ekonomideki tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarının ağırlıklı ortalaması. Fiyatlar genel düzeyi, belirli bir yılın baz yılı olarak alınması ve cari yıldaki fiyatların baz yılı fiyatlarıyla karşılaştırılması yoluyla ölçülür.

İngilizcesi:
general price level
« Sözlük Dizinine Dön