klasik miktar kuramı

« Sözlük Dizinine Dön

Enflasyon ile para arzı arasında doğrudan ilişki kuran ve para arzının artmasının doğrudan enflasyonu yükselteceğini ileri süren kuram. Bu durum, Fisher denklemi olarak bilinen, PQ=MV eşitliğiyle açıklanmaktadır: Kısa dönemde Q (mal ve hizmet miktarı, ya da reel işlem hacmi) ile V (paranın dolaşım hızı) sabittir; dolayısıyla M’de (para arzı) meydana gelecek bir artış P’yi (fiyatlar genel düzeyi) de aynı yönde ve aynı oranda arttıracaktır.

İngilizcesi:
quantity theory of money
« Sözlük Dizinine Dön