dış ticaret engelleri

« Sözlük Dizinine Dön

Ülkeler arasında ticaretin serbestçe yapılmasına engel olmak, mallar ve hizmetlerin kolayca sınır aşmasının önüne geçmek amacıyla konan engeller. Başlıca dış ticaret engelleri şunlardır: tarifeler, kotalar, döviz kuru kontrolleri, teknik standartlar, telafi edici vergiler ve ithalat yasakları.

İngilizcesi:
foreign trade barriers
« Sözlük Dizinine Dön