tarifeler

« Sözlük Dizinine Dön

İthal mallardan alınan vergiler. Malın ithali aşamasında gümrükten geçerken alınan ve malın yurtiçi fiyatına yansıtılan vergiler. Tarifeler, öteden beri ithalatın kısıtlanması ve devlete gelir sağlama amacıyla kullanılan bir ticaret kısıtlama aracıdır. Tarifelerin malların fiyatını yükselterek tüketiciyi zarara uğratmak gibi doğrudan etkilerinin yanı sıra, iç piyasada rekabeti önleyerek verimliliği ve kaliteyi düşürmek, mal çeşitlendirmesini ve yenilik yapma arayışını sekteye uğratmak gibi dolaylı zararları da söz konusudur. Tüketilebilir mal ve hizmet miktarının sınırlanması, dolayısıyla fiyatın yükselmesi ve kalite ve verimliliğin olumsuz etkilenmesi açısından kotalar ile benzer özellikler gösteren tarifenin kotadan en önemli farkı, artan fiyatın tarifede ithalat vergi geliri olarak devlete giderken, kotada kota rantı olarak ya ithalat lisansı olan firmalara, ya da (gönüllü ihracat kısıtlaması durumunda) ihracatçı ülkeye gitmesidir.

İngilizcesi:
tariffs
« Sözlük Dizinine Dön