tarım devrimi

« Sözlük Dizinine Dön

1. Toprağın işlenmesi, ekilip-biçilmesi ve hayvanların evcilleştirilmesiyle birlikte hayat tarzının bütünüyle değişmesi; yerleşik hayata geçilmesi ve toprağın temel zenginlik kaynağı olarak öne çıkması. 2. Tarımsal üretimde kullanılan insan gücüne dayalı aletlerin yerine geliştirilmiş makinelerin kullanılması sonucu üretimde meydana gelen artışın neden olduğu sosyal, ekonomik ve kültürel değişim. bkz. sanayi devrimi.

İngilizcesi:
agricultural revolution
« Sözlük Dizinine Dön