teknolojik devrim

« Sözlük Dizinine Dön

1. Teknolojinin ve teknolojik ürünlerin insan hayatını büyük ölçüde değiştirmesi; insanların geçimini sağlama, beslenme, giyim-kuşam, vakit geçirme ve eğlence tarzının teknolojik gelişmeler sonucu tamamen başka bir hal alması. 2. Bilimsel bilgilerin geniş uygulama alanı bulması sonucu ortaya çıkan yeni araç-gereç, makina ve teknik bilgilerin toplumsal yapı ve örgütlenmelerde meydana getirdiği dönüşüm. bkz. devrim, bilimsel devrim, tarım devrimi, sanayi devrimi.

İngilizcesi:
technological revolution
« Sözlük Dizinine Dön