bilimsel devrim

« Sözlük Dizinine Dön

Bir bilim alanında meydana gelen ve sadece bilimsel bilginin nicelik ve niteliğinde değil, bilim adamlarının nesneleri algılayışlarında, araştırma konularıyla ilgili seçimlerinde, bilimsellikle ilgili temel ölçütlerinde ve hatta geçmiş bilgi birikimini yorumlayışlarında da köklü farklılıklar getiren değişim. (T.S. Kuhn)

İngilizcesi:
scientific revolution
« Sözlük Dizinine Dön