finansman

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bir işin yapılabilmesi için gerekli parasal ya da finansal kaynakların genel adı; bu kaynakların sağlanma yöntemi. 2. Bir girişimin, bir devlet ya da mahalli idare hizmetinin, yatırım, üretim veya satış faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi veya mevcut bir hizmetin geliştirilmesi için gereken parasal kaynakların sağlanması, biriktirilmesi, ödenmesi işlemlerinin tümü. 3. Bir işletmeye, faaliyetine devam edebilmesi, plan ve programlarında öngörülen hedeflere varabilmesi için gereken finansal şartların temin edilmesi.

İngilizcesi:
finance
« Sözlük Dizinine Dön