feodal sistem

« Sözlük Dizinine Dön

Siyasi ve askeri gücü elinde bulunduran, toprağın mülkiyetine yahut imtiyazına sahip kesimi ile bu kesimin otoritesine bağımlı olarak yaşayan köylülerden oluşan tabakalaşma sistemi. Bu sistemde toprağın mülkiyetine sahip efendilere senyör, toprağa bağlı kölelere de serf adı verilirdi.

İngilizcesi:
feudal system
« Sözlük Dizinine Dön