Canlılarda biyolojik özelliklerin kodlandığı birim.

İngilizcesi:
gene