gerek şart

« Sözlük Dizinine Dön

Bir olayın, durumun veya ilişkinin gerçekleşmesi için gerekli olan. Yokluğu başka bir şeyin ortaya çıkmamasına, meydana gelmemesine yol açacak düzeyde bir başka şeyle ilişkili olan. Bir şey başka bir şeyin oluşması için gerekli, ama yeterli olmayabilir. Örn. Biyolojik üremenin olabilmesi için dişinin (erkeğin) var olması gerek şarttır, ama yeter şart değildir. Çünkü dişi (erkek) olmadan üreme olmaz; ama sadece dişinin (erkeğin) olması üremenin olması için yeterli değildir. Bir başka şeyin olması için hem gerekli, hem de yeterli olma durumuna da gerek ve yeter şart denir.

İngilizcesi:
necessary condition
« Sözlük Dizinine Dön