Herhangi bir alanda, bir bütünün kendisini oluşturan parçalardan daha farklı nitelikler taşıdığını bu yüzden de parçalara ayrıştırılarak değil, bütünsel olarak ele alınması gerektiğini savunan kuram.

İngilizcesi:
gestalt theory