Giffen paradoksu

« Sözlük Dizinine Dön

Giffen çelişmesi. Arz-talep kanununda ifadesini bulan genel kuralın aksine, bazı malların fiyatları yükselirken taleplerinin de yükselmesi şeklinde ortaya çıkan paradoksal durum. Bu tür paradoksal durumlar daha çok sınırlı bir gelir düzeyine sahip kesimlerde zorunlu gıda maddelerinin fiyatlarının artması durumunda, diğer tüketim maddelerine ayrılabilecek gelirin iyice azalması nedeniyle söz konusu olmaktadır. Bu şekilde, fiyatları artarken tüketim talepleri de yükselen mallara Giffen malları denir (R. Giffen). Bir malın Giffen malı olabilmesi için önce düşük mal olması, sonra da pozitif gelir etkisinin negatif ikame etkisini bastırıyor olması gerekir.

İngilizcesi:
Giffen paradox
« Sözlük Dizinine Dön