gizli müfredat

« Sözlük Dizinine Dön

Eğitim kurumlarının yazılı eğitim-öğretim programlarında yer almamasına rağmen okul sistemi içinde çocuklara öğretilen veya kazandırılan, yarışma, otoriteye boyun eğme, öğrenci-öğretmen ilişkisi özelinde hiyerarşik davranma gibi genel kabul gören sosyal inanç ve değerler bütünü.

İngilizcesi:
hidden curriculum
« Sözlük Dizinine Dön