hadımlık karmaşası

« Sözlük Dizinine Dön

Toplumsal yasaklara uyulmaması durumunda verilebilecek bir ceza olarak, cinsel organların kaybedilmesi ihtimalinin yarattığı korkunun bireyde ortaya çıkardığı karmaşa. bkz. odip karmaşası.

İngilizcesi:
castration complex
« Sözlük Dizinine Dön