hipnotizma

« Sözlük Dizinine Dön

Bazı ruhsal rahatsızlıkların tedavisi, veya tamamen gösteri amacıyla, telkin yeteneği güçlü ya da bu konularda özel yetenekli kişilerce, türlü telkinler yoluyla deneklerin uyku ile uyanıklık arası bir haleti ruhiyeye sokularak istenen her şeyi yapar, verilen her talimatı dinler hale getirilmesi.

İngilizcesi:
hypnotism
« Sözlük Dizinine Dön