hipotez

« Sözlük Dizinine Dön

Bir bilimsel araştırmanın sonucu hakkında henüz ispatlanmamış, fakat hem araştırmacının alanını somutlaştıran, hem de eldeki olgu ve ilişkileri belli bir mantıksal kurguyla bir araya getirmeye yarayan öneri. bkz. varsayım, aksiyom, teorem.

İngilizcesi:
hypothesis
« Sözlük Dizinine Dön