hipotez testi

« Sözlük Dizinine Dön

Bir konuda yargı ileri süren bir hipotezin, sonunda ret ya da kabul çıkacak biçimde istatistiksel yöntemlerle doğru veya yanlışlığının belirlenmesi.

İngilizcesi:
hypothesis testing
« Sözlük Dizinine Dön