İnsani etkinliklerin yasalara uygunluk, toplumsal bütünlüğün korunmabilim dalısı, barış ve huzur içinde yaşanması, can ve mal güvenliğinin sağlanması gibi açılardan değerlendirilerek, söz konusu etkinlik veya eylemlerin yasal-yasa dışı; yahut meşru-gayri meşru olarak nitelendirildiği yargılar.

İngilizcesi:
legal judgment