Araz. 1. Bağımsız olmayan, kendine yeterli olmayan, varlığı bir başka varlığa bağımlı olarak var olabilen. 2. Bir nesnenin öze ilişkin olmayan, cevher dışında kalan, özden kaynaklanmayan ikincil derecedeki özellikleri. bkz. öz.