Muhayyile. Hayal gücü ve hayal gücünü kullanma yeteneğinin çizdiği resimlerden oluşan dünya. İnsanın, istediği şeyleri gözünde canlandırabilme yetisinin ürünlerini kapsayan evren.

İngilizcesi:
imagination