İstihdamın ve fiyatların arttığı ekonomik canlanma dönemlerini ani büyük çöküşlerin, iflaslar ve işten çıkarmaların izlemesi, parlama dönemlerini sönme ve durgunluk dönemlerin takip etmesi. İş çevrimleri iktisat literatüründe konjonktür dalgaları olarak da anılmaktadır. bkz. reel iş çevrimleri teorisi.

İngilizcesi:
business cyles