Bir yerinde çalışanların, işbölümünden, ücretlendirme politikasından, yetki-sorumluluk dağılımından, çalışma zamanı ve düzeninden memnun olma düzeyleri.

İngilizcesi:
job satisfaction