kamusal mal

« Sözlük Dizinine Dön

Kamu sektörünün ürettiği mal ve hizmetler. Bölünemezlik, rakipsizlik, dışlanamazlık ve bedavacılık sorunu olan mallar. Milli savunma gibi nitelikleri gereği faydalarının bölünememesi (bölünemezlik), piyasada alınıp satılmalarının veya toplumun bir kesiminin yararına sunulup diğer bir kesiminin kullanımından alıkonulmalarının mümkün olmaması (dışlanamazlık) veya boyutlarının piyasanın üretimine imkân tanımayacak kadar büyük olması nedeniyle, yalnızca devlet tarafından üretilen mal ve hizmetlere tam kamusal mal; PTT, karayolları gibi piyasada üretilip pazarlanabildikleri halde toplumsal fayda ve maliyetlerinin bireysel fayda ve maliyetlerden yüksek olması nedeniyle kamu kesimince üretilen mal ve hizmetlere de yarı kamusal mal denir. bkz. mal.

İngilizcesi:
public good
« Sözlük Dizinine Dön