milli irade

« Sözlük Dizinine Dön

Bir ülke sınırları içinde yaşayan ve belirli bir milliyet kimliği taşıyan insanların belirli noktalarda yoğunlaşan genel siyasal tercih, eğilim ve istekleri. Söz konusu iradenin halk tarafından seçilen temsilcilerin toplandığı meclislerde tecelli ettiği ve bu yüzden meclislerin nihai karar mercii olduğu kabul edilir.

İngilizcesi:
national will
« Sözlük Dizinine Dön