özsel rasyonellik

« Sözlük Dizinine Dön

Bir davranışın veri kabul edilen bir amaca ulaşma konusunda tutarlı olup olmadığının, bireyin hem bilgi edinmede, hem de bu bilgileri değerlendirmede herhangi bir sınırlamaya tabi olmadığı varsayımına dayalı olarak ölçüldüğü rasyonellik. bkz. rasyonellik, işlemsel rasyonellik, sınırsız rasyonellik, sınırlı rasyonellik.

İngilizcesi:
substantive rationality
« Sözlük Dizinine Dön