öznelerarasılık

« Sözlük Dizinine Dön

Anlamın üretilebilmesi ve her türlü teorik veya deneysel araştırmaların yapılıp, ortaya çıkan sonuçların yorumlanabilmesi için zorunlu olan, genelde tüm insanlar, özelde de bilim adamları arasındaki örtük uzlaşma veya anlaşma.

İngilizcesi:
intersubjectivity
« Sözlük Dizinine Dön