profan

« Sözlük Dizinine Dön

Nesneler, dünya ve daha genelde evren içerisinde yer alan her şey için kutsal olan ve olmayan şeklinde yapılan ayrımda, kutsal olmayana ait olan; gündelik rasyonelleştirilmiş pratiğin dışında sembolik bir anlamı olmayan. Kutsal olana saygısızlık eden. bkz. kutsal.

İngilizcesi:
profane
« Sözlük Dizinine Dön